Mắt xích có đinh bản B

Đánh giá:

Mắt xích có đinh dùng trong công nghiệp tàu biển chỉ có tại Đại Xương

Dây curoa mắt xích có đinh dùng trong các ngành công nghiệp tàu biển. Nếu bạn quan tâm về dây có đinh thì cũng nên tham khảo về dây curoa mắt xích không đinh bản A, B

Read 4169