BANDO 8V

Đánh giá:

dây curoa 8v, dây dai hình thang công nghiệp

Bando 8V dùng trong các loại máy công suất lớn trong các ngành công nghiệp nặng

Read 4484