Dây curoa PU bản A B C 4 góc, 5 góc KAISUN | CTY TNHH ĐẠI XƯƠNG